NỘI QUY

 1. GIỚI THIỆU
 2. Tên gọi và địa chỉ

– Tên gọi chính thức của diễn đàn là:  Diễn đàn Xúc tiến đầu tư – thương mại.

–  Diễn đàn là một bộ phận của website Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

– Địa chỉ diễn đàn là http://www.diendan.canthopromotion.vn

– Địa chỉ Tiếng Anh: http://www.forum.canthopromotion.vn

 1. Cơ quan quản lí

Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư – Thương mại (Diễn đàn) do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (Trung tâm) trực tiếp quản lí và điều hành.

 1. Mục đích hoạt động

– Là nơi kết nối nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

– Là kênh tương tác, thảo luận và trao đổi các thông tin liên quan đến đầu tư, thương mại và hội chợ; là kênh tiếp nhận thông tin để các nhà đầu tư, doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tìm hiểu môi trường đầu tư và hoạt động kinh doanh tại thành phố Cần Thơ.

– Là nơi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể tham khảo thông tin về các chính sách liên quan và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại của thành phố Cần Thơ.

 1. Đối tượng tham gia:là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu về hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, hội chợ triển lãm trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
 2. NỘI QUY DIỄN ĐÀN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI

1.Quy định chung:

Thành viên tham gia diễn đàn phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định trong bản Nội quy diễn đàn và quy định bổ sung trong các trường hợp cần thiết (nếu có).

 1. Những điều nghiêm cấm:

– Tuyệt đối không trình bày, thảo luận, thông tin hay tuyên truyền các nội dung phản động, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

– Không sử dụng diễn đàn làm nơi đăng tải, trích dẫn thảo luận các nội dung xấu liên quan đến chính trị, tôn giáo, sắc tộc cũng như các nội dung mang tính nhạy cảm khác.

– Không sử dụng diễn đàn để tuyên truyền, cổ vũ cho các nội dung liên quan tới văn hóa đồi trụy, các hoạt động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

– Không sử dụng diễn đàn làm nơi đăng tải các chỉ trích, tố cáo nặc danh, thiếu căn cứ.

– Không dùng những lời lẽ thiếu văn hóa, vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức chung. Không công kích, moi móc, nói xấu các thành viên khác một cách khiếm nhã. Không khích bác, bôi nhọ hay đụng chạm tới tư cách và danh dự của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

– Không dùng diễn đàn làm nơi khoe khoang tài năng, thành tích. Không dùng diễn đàn làm đấu trường cho các cuộc cãi vã, xung đột.

– Không vi phạm các quy định nêu trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Tuyệt đối tôn trọng quyền tác giả.

 1. Quy định về tên đăng nhập (nickname), biểu tượng (avatar) và chữ kí:
 2. Tên đăng nhập là tên thành viên hiển thị trong diễn đàn, thuộc quyền sở hữu của thành viên. Khi tạo nickname, cần lưu ý:

–  Tên đăng nhập sử dụng các kí tự chữ và/hoặc số Latin. Tránh dùng các tập hợp kí tự quá phức tạp.

–   Nghiêm cấm dùng các ngôn từ thiếu văn hóa, trái với các chuẩn mực đạo đức chung.

–   Không dùng các địa chỉ website, email làm tên đăng nhập.

–   Không dùng tên đăng nhập có thể gây mạo nhận là thành viên Ban Quản trị (BQT) diễn đàn.

–   BQT có quyền quản lí tên đăng nhập. BQT có thể không cấp, khóa hoặc xóa vĩnh viễn các tên đăng nhập vi phạm Nội quy.

 1. Avatar và chữ kí thuộc quyền sở hữu riêng của thành viên. Biểu tượng và chữ kí phải mang nội dung văn hóa phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức chung. Khi tạo avatar và chữ kí, nghiêm cấm:

–  Dẫn và đưa đường link (liên kết) tới các website độc hại, chứa những nội dung không phù hợp với mục đích, tôn chỉ và quy định của diễn đàn.

–  Tuyên truyền, quảng cáo cửa hàng, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp… khi chưa được phép của BQT diễn đàn.

– Sử dụng những lời lẽ thiếu văn hóa trong chữ kí bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

– Dùng avatar và/hoặc chữ kí với mục đích trực tiếp hay gián tiếp đưa các thông tin trái quy định lên diễn đàn.

 1. Quy định về ngôn ngữ sử dụng trên diễn đàn:

–  Ngôn ngữ chính thức sử dụng trên diễn đàn là tiếng Việt phổ thông, có đầy đủ các dấu, đúng ngữ pháp hoặc ngôn ngữ Anh. Các bài đăng phải tuân thủ nét văn hóa trong giao tiếp mạng, không sử dụng ngôn ngữ chat, không viết tắt, không được dùng các ngôn từ trái với thuần phong mỹ tục của cộng đồng như nói tục, chửi thề, tiếng lóng hoặc dùng các từ ngữ phản cảm, gây mất đoàn kết trong diễn đàn.

– Có thể được sử dụng ngôn ngữ khác trong chữ kí, avatar hoặc hồ sơ cá nhân.

– Khi cần dẫn chứng các ngôn ngữ khác, yêu cầu phải có bản biên dịch kèm theo, trừ trường hợp sử dụng các từ thuộc về chuyên môn hoặc được dùng phổ thông.

– Mã tiếng Việt sử dụng trên diễn đàn là mã Unicode 8 bit (UTF-8).

 1. Quy định đăng bài và tạo lập chủ đề, tiêu đề:

– Bài của thành viên mới tham gia diễn đàn phải chịu chế độ kiểm duyệt của BQT.

– Bài của thành viên phải đăng đúng các tiểu mục quy định trong diễn đàn.

– Chủ đề tạo lập phải mang tính khái quát để những thành viên khác có thể tham gia trao đổi, thảo luận, không được trùng lặp với các chủ đề đã có. Tiêu đề của chủ đề tạo lập phải ngắn gọn, phản ánh chính xác nội dung của chủ đề.

– Không chấp nhận các tiêu đề có nội dung vô nghĩa, không phản ánh chủ đề. BQT có quyền thay đổi hoặc xóa các tiêu đề vi phạm mà không cần thông báo trước.

– Tiêu đề của chủ đề phải đúng ngữ pháp tiếng Việt và bắt buộc viết hoa chữ cái đầu tiên và các danh từ riêng.

– Không đặt các tiêu đề mang tính lăng mạ, phản cảm.

– Tránh đăng các tiêu đề trùng lặp.

 1. Hình thức xử lý vi phạm:

– Mọi thành viên tham gia diễn đàn đều bình đẳng như nhau trước các quy định của diễn đàn.

– Nếu vi phạm Nội quy diễn đàn, tùy từng trường hợp cụ thể, thành viên vi phạm phải nhận các hình thức xử lý như nhắc nhở, cảnh cáo, cảnh cáo toàn diễn đàn. Mức xử lý cao nhất là cấm truy cập diễn đàn theo thời hạn quy định. Cụ thể, sau khi được BQT nhắc nhở 02 lần mà thành viên vẫn vi phạm Nội quy thì hình thức xử lý sẽ là:

–  Cấm truy cập diễn đàn trong 14 ngày với các trường hợp vi phạm ở nội dung chữ kí, biểu tượng, tiếng Việt không dấu hoặc bỏ dấu sai quy định, ngôn ngữ chat, từ ngữ thiếu văn hóa, xúc phạm thành viên khác, quảng cáo sai quy định, spam diễn đàn.

– Cấm truy cập diễn đàn 60 ngày với cái vi phạm nghiêm trọng liên quan tới chính trị và các vấn đề nhạy cảm khác.

– Mức xử lí sẽ tăng gấp đôi đối với các thành viên vi phạm nội quy diễn đàn lần thứ 2. Thành viên vi phạm nội quy diễn đàn lần thứ trở lên 3, tùy mức độ nghiên trọng, sẽ bị xem xét cấm tham gia Diễn đàn vĩnh viễn.

 1. Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên
 2. Quyền lợi

– Quyền đóng góp bài và bài đóng góp phải được đăng nếu không vi phạm nội quy diễn đàn.

– Những thông tin đăng tải trên Diễn đàn đều thuộc bản quyền của tác giả và của Diễn đàn. Mọi sự sử dụng hay trích dẫn đều phải đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liên quan của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

– Quyền sử dụng nguồn tài nguyên của diễn đàn cũng như tài nguyên trên website Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ.

– Quyền sử dụng miễn phí những tài nguyên được đưa lên, hoặc tham gia đóng góp cho nguồn tài nguyên trên diễn đàn.

– Quyền tham gia góp ý, kiến nghị xây dựng diễn đàn, có quyền khiếu nại về các thành viên khác, cũng như về BQT với những xử lí sai quy định hoặc quá mức cần thiết.

 1. Nghĩa vụ và trách nhiệm

            Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của nội quy diễn đàn. Xây dựng, phát triển, đóng góp và chia sẻ.

– BQT diễn đàn bao gồm Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến ĐT – TM & HCTL và những cá nhân được Ban Lãnh đạo cấp quyền quản trị.

– BQT khuyến khích mọi thành viên cho BQT biết về họ và tên, nơi làm việc, địa điểm đang sinh sống, điện thoại, e mail, … BQT chịu trách nhiệm giữ kín tuyệt đối thông tin cá nhân của các thành viên.

– BQT chỉ được quyền đăng tải một phần hay toàn bộ các bài trao đổi của diễn đàn trên các phương tiện thông đại chúng khác sau khi đã được sự đồng ý chính thức của tác giả.

– BQT giữ quyền biên soạn lại một phần, toàn bộ hoặc không cấp quyền đăng tải hoàn toàn các thông tin không đúng với các nội dung đã quy định.

– BQT diễn đàn có quyền tạm ngừng, hoặc hủy vĩnh viễn quyền tham gia diễn đàn của các thành viên vi phạm mục đích, tôn chỉ và các quy định.

– BQT giữ quyền chỉnh sửa, bổ sung bản nội quy này mà không báo trước.

– BQT chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến ĐT – TM & HCTL

 1. Đối tượng thực hiện Nội quy Diễn đàn:Ban Quản trị Diễn đàn, thành viên Diễn đàn và các cá nhân, tổ chức tham gia diễn đàn có trách nhiệm thực hiện các quy định trong bản Nội quy này.

Với mong muốn là nơi trao đổi, chia sẻ các thông tin về Đầu tư, Thương mại. Diễn đàn rất mong nhận được các câu hỏi, những vấn đề doanh nghiệp quan tâm./.

BAN QUẢN TRỊ

Tin xem nhiều

Tin vừa xem

Tìm kiếm hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Ấn Độ

Kính chào: Ban Quản trị Diễn đàn. Công ty tôi là doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tôi được biết...

Tôi muốn xin lịch tổ chức hội chợ năm 2021

Câu hỏi:Tôi muốn xin lịch tổ chức hội chợ năm 2021 và các chương trình tp Cần Thơ sẽ tham gia vào năm sau...

Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư

Dear Quý Cơ quan, Chúng tôi là DN Nhật Bản chuyên về lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng. Chúng tôi quan tâm đến các Dự...

Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hỏi: Tôi tên Dương Minh, hiện đang có ý định mở rộng sản xuất kinh doanh tại Cần Thơ, xin ban quản trị diễn...

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA)

Hỏi: Trung tâm vui lòng gửi thông tin chi tiết về HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – HÀN QUỐC (VKFTA) Trả lời: Trung...

NỘI QUY

GIỚI THIỆU Tên gọi và địa chỉ - Tên gọi chính thức của diễn đàn là:  Diễn đàn Xúc tiến đầu tư - thương...

Dự án Nông nghiệp tại TP. Cần Thơ

Hỏi: Chào Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ Tôi tên Châu Như Hà, hiện đang...

Về việc công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với khẩu trang vải

Người hỏi : Hiện nay, trước nhu cầu trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tăng cao, nhiều doanh nghiệp sản xuất dệt...

Tình hình thu hút Nhà đầu tư Nhật Bản

Câu Hỏi : Dear Quý Cơ quan, Chúng tôi là DN Nhật Bản chuyên về lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng. Chúng tôi quan tâm đến...

Looking for investment opportunities

Ask: Hello, my name is Peter Hoffman, an investor from Germany. I'm working in Logistics field and our company would like to make investment...

Tìm hiểu thông tin về thu hút đâu tư của TP. Cần Thơ

Hỏi: Tôi là Trung Anh, tôi muốn tìm hiểu thông tin về tình hình thu hút đầu tư của thành phố Cần Thơ như: lĩnh...

Mời tham gia hội thảo trực tuyến “Xúc tiến Thương mại giày dép Việt Nam – Hoa Kỳ hậu covid-19” kết hợp các phiên...

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giầy dép Việt Nam tìm hiểu tình hình, xu hướng và cơ hội thị trường, thúc đẩy xuất khẩu...

Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019

(CT)- Bộ Công thương vừa có văn bản gửi các bộ ngành hữu quan và Sở Công thương các tỉnh, thành về việc xét...

Thương mại-dịch vụ Cái Răng trên đà tăng tốc

Với vị trí cửa ngõ phía Nam của thành phố, quận Cái Răng có nhiều lợi thế phát triển thương mại-dịch vụ. Điều này...

LHQ: Đầu tư nước ngoài vào các quốc gia đang phát triển định hướng xuất khẩu sẽ giảm từ 2.000 – 3.000 tỷ USD...

Theo Liên Hợp Quốc, dịch Covid-19 có thể sẽ khiến nền kinh tế tại các quốc gia đang phát triển trở nên “tồi tệ...

Du lịch Cần Thơ chịu ảnh hưởng nặng do COVID-19

(CT)- Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, tổng lượt khách đến Cần Thơ trong 3...

Thủ tướng Chính phủ đồng ý xuất khẩu gạo trở lại, nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn. Căn...