Thông báo
Rõ ràng tất cả

tôi muốn hỏi về Qui định về kiểm dịch động thực vật của Phần Lan  

 

xúc tiến thương mại
(@xuc-tien-thuong-mai)
Active Member
Tham gia: 3 tháng trước
Bài viết: 6
25/09/2020 2:50 chiều  

tôi muốn hỏi về Qui định về kiểm dịch động thực vật của Phần Lan


Trích dẫn
Nguyễn Toàn Quốc
(@n-t-quoc-ptm)
Active Member
Tham gia: 6 tháng trước
Bài viết: 5
25/09/2020 2:55 chiều  

Gửi bạn một số thông tin như sau:

 1. Kiểm dịch động vật

Là thành viên của EU, Phần Lan tuân thủ các qui định kiểm dịch động vật của EU. Các yêu cầu cơ bản nhất bao gồm:

 • Nước xuất khẩu phải nằm trong danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu danh mục sản phẩm liên quan vào EU;
 • Sản phẩm có nguồn gốc động vật chỉ được nhập khẩu vào EU nếu được sản xuất từ các cơ sở chế biến được nước xuất khẩu phê duyệt;
 • Tất cả động vật và sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu phải kèm theo giấy chứng nhận sức khỏe có chữ ký của bác sĩ thú y chính thức của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu;
 • Mọi lô hàng đều phải được kiểm tra tại điểm kiểm tra biên giới của nước thành viên EU;
 • Nếu dịch bệnh bùng phát ở một quốc gia ngoài EU gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe động vật hoặc sức khoẻ cộng đồng, EU có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ tạm thời, bao gồm đình chỉ nhập khẩu từ toàn bộ hoặc một phần quốc gia liên quan hoặc đưa ra yêu cầu đặc biệt đối với các sản phẩm từ quốc gia đó.

Danh sách các động vật và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật chịu sự kiểm soát khi nhập khẩu vào EU, được qui định tại chỉ thị 91/496/EEC and 97/78/EC, xem tại đây https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0275-20170101&qid=1521784330652&from=EN .

Khi nhập khẩu động vật và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật từ các nước ngoài EU, nhà nhập khẩu phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của EU, của Phần Lan, và làm các thủ tục kiểm dịch tại các điểm kiểm tra biên giới được chỉ định (BIP). Các điểm kiểm tra biên giới và chi tiết liên hệ, xem tại đây https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/bcp-listaus4.pdf .

Các lô hàng cần kiểm dịch sẽ phải trả lệ phí. Mức phí chi tiết xem tại đây https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/aset-1425-2016.pdf .

Trước khi hàng đến Phần Lan, doanh nghiệp cần thông báo cho điểm kiểm tra biên giới mà hàng sẽ đến qua Hệ thống Kiểm soát Thương mại và Chuyên gia TRACES tại https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/ ít nhất trước 1 ngày làm việc.

Qui trình kiểm dịch tại biên giới như sau:

 • Kiểm tra chứng từ và nhận dạng;
 • Kiểm tra hàng hoá đúng với chứng từ;
 • Kiểm tra tình trạng của động vật;
 • Kiểm tra cảm quan về thực phẩm và sản phẩm;
 • Lấy mẫu để phân tích trong phòng thí nghiệm (nếu cần);
 • Đưa ra quyết định trong hệ thống TRACES;
 • Cấp giấy chứng nhận nhập khẩu cho lô hàng (CVED) để doanh nghiệp làm thủ tục thông quan.
 1. Kiểm dịch thực vật

Thực vật và các sản phẩm thực vật (bao gồm cả trái cây, rau quả và các sản phẩm gỗ) muốn nhập khẩu vào Phần Lan phải đảm bảo các qui định của EU về kiểm dịch thực vật. EU đã đặt ra các yêu cầu kiểm dịch thực vật để ngăn chặn các sinh vật gây hại cho thực vật và các sản phẩm thực vật của EU.

Các yêu cầu chung:

 • Hàng hoá phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;
 • Hàng hoá phải được làm các thủ tục hải quan và kiểm dịch tại cửa khẩu đến đầu tiên của EU;
 • Hàng hoá phải được nhập khẩu bởi một nhà nhập khẩu đã đăng ký chính thức tại một nước thành viên EU
 • Hàng hoá phải được thông báo trước cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu đến đầu tiên của EU.

Ngoài ra, tuỳ từng mặt hàng cụ thể sẽ có các yêu cầu chi tiết. Thông tin thêm về kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu vào EU, xem tại đây https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/non_eu_trade_en .

EU có các qui tắc bảo vệ quyền giống cây trồng, qui định quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng có hiệu lực trên toàn EU. Hệ thống này được thực hiện bởi Văn phòng Giống cây trồng cộng đồng (CPVO).

Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp, Cơ quan Thực phẩm Phần Lan và Hải quan Phần Lan là các cơ quan có thẩm quyền về việc nhập khẩu và kiểm dịch động, thực vật. Liên hệ:

Maa- ja Metsätalousministeriö (Ministry of Agriculture and Forestry)

Ruokaosasto (Food Department)

P.O.Box 30, 00023 Valtioneuvosto

(+358) 295 160 01 / 295 16 2013

kirjaamo@mmm.fi / minna-mari.kaila@mmm.fi

https://mmm.fi/etusivu

Ruokavirasto (Finnish Food Authority)

PL 100, 00027 Ruokavirasto

(+358) 29 520 4742 / 29 530 0400

kirjaamo@ruokavirasto.fi / kasvinterveys@ruokavirasto.fi

https://www.ruokavirasto.fi

Tulli (Finnish Customs)

Valvontaosasto (Enforcement Department)

Opastinsilta 12, 00101 Helsinki

(+358) 295 52 00 / 295 52 7000

kirjaamo@tulli.fi

https://tulli.fi/etusivu


Trả lờiTrích dẫn

Để lại lời nhắn

Tên Tác Giả

Giả Email

Tiêu đề *

 
Xem trước 0 Sửa đổi Lưu