Thông báo
Rõ ràng tất cả

EVFTA

 

Bay Tam Chin
(@baytamchin)
Thành viên mới
Tham gia: 4 tuần trước
Bài viết: 2
Người đặt câu hỏi  

Để giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa cơ hội từ Hiệp định EVFTA và rút kinh nghiệm từ quá trình thực thi Hiệp định CPTPP, Chính phủ sẽ có những giải pháp như thế nào để giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa cơ hội từ Hiệp định này?


Trích dẫn