Thông báo
Rõ ràng tất cả

Trường hợp nào áp dụng Luật đầu tư và các luật chuyên ngành khác?

 

Dương Linh
(@duongthuylinh)
Thành viên mới
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 4
Người đặt câu hỏi  

Tôi xin cảm ơn Diễn đàn đã hỗ trợ tôi cung cấp thông tin. 

Nhờ Diễn đàn giải đáp thêm thông tin: những trường hợp nào không phải thực hiện theo các quy định của Luật đầu tư mà theo quy định của các luật chuyên ngành khác?


Trích dẫn
Dạ Uyên
(@dauyen)
Thành viên tích cực
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 15
 

Diễn đàn XTĐT-TM xin thông tin đến anh/chị như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Luật đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật đầu tư và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành về trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh, bảo đảm đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, trừ các trường hợp sau đây:

     a) Việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

     b) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư công và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công;

     c) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư, thực hiện dự án; pháp luật điều chỉnh hợp đồng dự án; bảo đảm đầu tư, cơ chế quản lý vốn nhà nước áp dụng trực tiếp cho dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

     d) Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng, nhà ở, khu đô thị thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư;

     đ) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Dầu khí;

     e) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh, hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán.

 

Trân trọng./.


Trả lờiTrích dẫn