Thông báo
Rõ ràng tất cả

Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư

 

Cao Hoàng
(@caohoang)
Thành viên tích cực
Tham gia: 1 năm trước
Bài viết: 5
Người đặt câu hỏi  

Tôi muốn hỏi việc tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam sẽ được giải quyết như thế nào?

Xin cảm ơn quý cơ quan

Chủ đề này đã được sửa đổi 1 năm trước bởi Phan Như Nguyệt

Trích dẫn
Dạ Uyên
(@dauyen)
Thành viên tích cực
Tham gia: 1 năm trước
Bài viết: 15
 

Về việc giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được quy định tại Điều 14 Luật đầu tư năm 2014, như sau:

Điều 14. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh

1. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

2. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc giữa nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây:

a) Tòa án Việt Nam;

b) Trọng tài Việt Nam;

c) Trọng tài nước ngoài;

d) Trọng tài quốc tế;

đ) Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập.

4. Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Trung tâm xin thông tin đến quý Anh/Chị!


Trả lờiTrích dẫn