Thông báo
Rõ ràng tất cả

Doanh nhân

 

Mai Hồng Ngọc
(@maihongngoc)
Thành viên mới
Tham gia: 1 năm trước
Bài viết: 2
Người đặt câu hỏi  

Cho tôi hỏi về chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được quy định như thế nào?

Trân trọng.

Chủ đề này đã được sửa đổi 4 tháng trước bởi Phan Như Nguyệt

Trích dẫn
Hồng Tươi
(@hongtuoi)
Thành viên mới
Tham gia: 1 năm trước
Bài viết: 2
 

Theo khoản 3, Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

Trung tâm xin thông tin đến quý Anh/Chị!

Bài này đã được sửa đổi 4 tháng trước bởi Phan Như Nguyệt

Trả lờiTrích dẫn