Thông báo
Rõ ràng tất cả

Doanh nghiệp

 

Châu Hà
(@chaunhuha)
Thành viên tích cực
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 5
Người đặt câu hỏi  

Chào Quý cơ quan.

Những trường hợp nào nhà đầu tư không phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư? 

Xin Quý cơ quan cho biết./.

Cám ơn.


Trích dẫn
Hồng Tươi
(@hongtuoi)
Thành viên mới
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 2
 

Xin chia sẻ câu hỏi với Nhà đầu tư.

Theo Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020 quy định như sau:

       1.Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây:

        a) Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

        b) Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

        c) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

        d) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác.

       2.Căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án đầu tư, mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 01% đến 03% vốn đầu tư của dự án đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư gồm nhiều giai đoạn đầu tư thì số tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả theo từng giai đoạn thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả.

       3.Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

 Trung tâm Xúc tiến xin cám ơn nhà đầu tư quan tâm./.

 

Bài này đã được sửa đổi 1 năm trước bởi Phan Như Nguyệt

Trả lờiTrích dẫn