Thông báo
Rõ ràng tất cả

Đầu tư tại Việt Nam

 

Nguyễn Thuyf
(@nguyenminhthuy)
Thành viên mới
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 1
Người đặt câu hỏi  

Kính chào: Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư - Thương mại

Tôi tên Nguyễn Minh Thùy, đang hỗ trợ tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tìm hiểu chính sách pháp luật đầu tư tại Việt Nam. Tôi không biết khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện theo quy định như đối với nhà đầu tư trong nước hay sao ạ?

Tôi cảm ơn Diễn đàn

Trân trọng

Minh Thùy

Chủ đề này đã được sửa đổi 11 tháng trước bởi Phan Như Nguyệt

Trích dẫn
Nguyễn Thị Hà Giang
(@hagiang)
Thành viên tích cực
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 18
 

Kính gửi chị Nguyễn Minh Thùy

Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì việc thực hiện hoạt động đầu tư được quy định cụ thể tại Điều 23 Luật Đầu tư năm 2020 về thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:

Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

2. Tổ chức kinh tế không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

4. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế và về thực hiện hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, nếu tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp khoản 1 Điều này quy định thì sẽ thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư.

Diễn đàn hy vọng thông tin trên có thể hỗ trợ chị Minh Thùy. Nếu có thắc mắc gì thêm chị liên hệ với Diễn đàn để Diễn đàn hỗ trợ thêm cho chị!

Trân trọng

Diễn đàn XTĐT-TM


Trả lờiTrích dẫn