Thông báo
Rõ ràng tất cả

thủ tục đầu tư

 

Bùi Minh
(@buinhatminh)
Thành viên mới
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 3
Người đặt câu hỏi  

Kính chào: Ban Quản trị Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư - Thương mại

Tôi tên Nhật Minh, hiện tôi đang nghiên cứu đầu tư tại Cần Thơ, xin Diễn đàn cho tôi biết thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tôi xin cảm ơn Diễn đàn

Trân trọng

Nhật Minh

Chủ đề này đã được sửa đổi 9 tháng trước bởi Phan Như Nguyệt

Trích dẫn
Nguyễn Thị Hà Giang
(@hagiang)
Thành viên tích cực
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 18
 

Kính chào: Anh Nhật Minh

Về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành phố Cần Thơ đang áp dụng theo quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, cụ thể như sau:

Điều 38. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này trong thời hạn sau đây:

a) 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b) 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

b) Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

c) Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 của Luật này;

d) Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);

đ) Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Diễn đàn hy vọng thông tin trên có thể hỗ trợ thêm cho Anh trong quá trình tìm hiểu đầu tư, nếu có thắc mắc gì thêm, anh liên hệ với Diễn đàn để được hỗ trợ cụ thể hơn.

Trân trọng

Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư - Thương mại.


Trả lờiTrích dẫn