Thông báo
Rõ ràng tất cả

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư

 

Lê Oanh
(@leyoanh)
Thành viên tích cực
Tham gia: 12 tháng trước
Bài viết: 5
Người đặt câu hỏi  

Kính gửi: Ban Quản trị Diễn đàn

Tôi tên Lê Ý Oanh, tôi đang tìm hiểu môi trường đầu tư của thành phố Cần Thơ, tôi quan tâm về quy trình thủ tục đầu tư của thành phố. 

Ban Quản trị Diễn đàn cung cấp giúp tôi thông tin về trình tự thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Lê Ý Oanh


Trích dẫn
Nguyễn Thị Hà Giang
(@hagiang)
Thành viên tích cực
Tham gia: 1 năm trước
Bài viết: 17
 

Kính gửi: Chị Lê Ý Oanh

Đối với trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố được áp dụng theo Luật đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, cụ thể tại Điều 36 luật này

Tại Điều 36. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 của Luật này được gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 của Luật này.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

4. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 của Luật này, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư gồm các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này

Trên đây là điều khoản về trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp thành phố, Ban Quản trị Diễn đàn gửi đến chị tham khảo. 

Trân trọng

Phòng XTĐT


Trả lờiTrích dẫn