Thông báo
Rõ ràng tất cả

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

 

Nguyễn My
(@nguyenngocmy)
Thành viên mới
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 2
Người đặt câu hỏi  

Kính chào Ban Quản trị Diễn đàn

Tôi là Ngọc My, tôi rất cảm ơn Ban Quản trị đã giải đáp thắc mắc cho tôi lần trước về ngành nghề tôi kinh doanh được hưởng ưu đãi đầu tư.

Xin cho tôi hỏi thêm về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư? Ngoài ra, xin cho tôi biết thêm về các hình thức hỗ trợ đầu tư?

Tôi xin cảm ơn Diễn đàn!

Ngọc My


Trích dẫn
Nguyễn Thị Hà Giang
(@hagiang)
Thành viên tích cực
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 18
 

  Diễn đàn xin chào chị Ngọc My,

- Về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư được quy định cụ thể tại Điều 17 luật đầu tư năm 2020:

Căn cứ đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), quy định khác của pháp luật có liên quan, nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.

- Các hình thức hỗ trợ đầu tư hiện nay theo quy định tại Điều 18 luật đầu tư năm 2020:

Điều 18.

1. Các hình thức hỗ trợ đầu tư bao gồm:

a) Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư;

b) Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

c) Hỗ trợ tín dụng;

d) Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước;

đ) Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;

e) Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;

g) Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

2. Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết các hình thức hỗ trợ đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật và các đối tượng khác.

Diễn đàn hy vọng thông tin trên có thể hỗ trợ chị Ngọc My trong quá trình nghiên cứu đầu tư. Nếu có thắc mắc gì, chị My liên hệ với Diễn đàn nhé

Trân trọng

Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư - Thương mại

Bài này đã được sửa đổi 1 năm trước bởi Phan Như Nguyệt

Trả lờiTrích dẫn