Thông báo
Rõ ràng tất cả

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp pháp luật thay đổi  

 

Cao Hoàng
(@caohoang)
Active Member
Tham gia: 3 tháng trước
Bài viết: 5
02/10/2020 9:17 sáng  

Kính gửi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

Tôi tên Cao Hoàng, tôi muốn hỏi về việc ưu đãi đầu tư. Nếu tôi đầu tư vào thời điểm hiện nay được hưởng ưu đãi theo quy định hiện hành, tuy nhiên nếu trong thời gian thực hiện dự án thì có thay đổi mới của pháp luật về ưu đãi đối với lĩnh vực của dự án tôi đang thực hiện, thì tôi sẽ có thể tiếp tục được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật cũ hay không?

Xin cảm ơn 

Cao Hoàng

 


Trích dẫn
Nguyễn Thị Hà Giang
(@hagiang)
Active Member
Tham gia: 6 tháng trước
Bài viết: 8
02/10/2020 9:36 sáng  

Kính gửi: Anh Cao Hoàng

Ban quản trị Diễn đàn xin trả lời câu hỏi của anh như sau:

Đối với việc hưởng ưu đãi đầu tư khi có sự thay đổi pháp luật, anh có thể tham khảo điều 13 luật đầu tư năm 2014 về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi quy định pháp luật

Điều 13. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

2. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

3. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.

4. Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều này thì được xem xét giải quyết bàng một hoặc một số biện pháp sau đây:

a) Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;

b) Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

c) Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

5. Đối với biện pháp bảo đảm đầu tư quy định tại khoản 4 Điều này, nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

Trân trọng

PXTĐT

 

Bài này đã được sửa đổi 4 tuần trước bởi Phan Như Nguyệt

Trả lờiTrích dẫn

Để lại lời nhắn

Tên Tác Giả

Giả Email

Tiêu đề *

 
Xem trước 0 Sửa đổi Lưu