Thông báo
Rõ ràng tất cả

Áp dụng Luật chứng khoán hay Luật đầu tư khi đầu tư chứng khoán?

 

Hồ Nam
(@hobaonam)
Thành viên mới
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 2
Người đặt câu hỏi  

Tôi là nhà đầu tư về chứng khoán. Cho tôi hỏi là tôi phải theo điều kiện đầu tư kinh doanh của Luật chứng khoán hay của Luật đầu tư?

Xin cảm ơn Diễn đàn!


Trích dẫn
Dạ Uyên
(@dauyen)
Thành viên tích cực
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 15
 

Diễn đàn XTĐT-TM xin thông tin đến anh/chị như sau:

Căn cứ Điểm e Khoản 3 Điều 4 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

        Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Đầu tư và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành về trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh, bảo đảm đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, trừ các trường hợp sau đây:

        e) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh, hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán.

Như vậy, bạn là nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nếu có sự khác nhau trong các quy định giữa Luật Đầu tư và Luật Chứng khoán thì bạn thực hiện các điều kiện về đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Chứng khoán.

Trân trọng./.


Trả lờiTrích dẫn