Thông báo
Rõ ràng tất cả

Về việc công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với khẩu trang vải  

 

Nguyễn Trần Bửu Minh
(@nguyentranbuuminh)
New Member
Tham gia: 4 tháng trước
Bài viết: 3
18/05/2020 2:28 chiều  

Hiện nay, trước nhu cầu trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tăng cao, nhiều doanh nghiệp sản xuất dệt may trên địa bàn có nhu cầu sản xuất khẩu trang vải thông thường và khẩu trang vải kháng khuẩn(gọi chung là khẩu trang vải) để cung ứng trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, do danh mục mã hàng hóa kèm theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT không xác định sản phẩm khẩu trang vải thuộc mã hàng hóa cụ thể nào nên doanh nghiệp sản xuất khẩu trang gặp khó khăn trong việc tra cứu mã hàng hóa của sản phẩm khẩu trang vải để xác định có thuộc đối tượng phải thực hiện công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT hay không. Vì vậy, đề nghị hướng dẫn đối với các loại khẩu trang vải có thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 01:2017/BCT không?

Trường hợp phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định thì khẩu trang vải được xác định thuộc mã hàng hóa nào. Đồng thời, đề nghị hướng dẫn cụ thể trường hợp sản phẩm khẩu trang vải được sản xuất bởi nguyên liệu vải đã được công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT thì sản phẩm khẩu trang đó có phải thực hiện công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT không?


Trích dẫn
Nguyễn Toàn Quốc
(@n-t-quoc-ptm)
Active Member
Tham gia: 5 tháng trước
Bài viết: 5
18/05/2020 2:33 chiều  

1.1. Việc xác định mã hàng hóa Sản phẩm khẩu trang vải thông thường và khẩu trang vải kháng khuẩn (gọi chung là khẩu trang vải) thuộc dòng sản phẩm dệt may có mã HS 6214 (Khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che và các loại tương tự) được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/2017/BCT. Các sản phẩm này phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT.

1.2. Việc hợp quy đối với sản phẩm được may từ nguyên liệu đã công bố hợp quy được thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:

*Trường hợp 1: Đối với các sản phẩm được may từ các nguyên liệu đã công bố hợp quy, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cuối cùng không làm phát sinh thêm hóa chất (formandehyt, amin thơm): sản phẩm cuối cùng không phải thực hiện việc thử nghiệm, đánh giá chứng nhận hợp quy nhưng phải công bố hợp quy (xây dựng hồ sơ công bố hợp quy và gửi về Sở Công Thương).

*Trường hợp 2: Đối với các sản phẩm được may từ các nguyên liệu đã công bố hợp quy, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cuối cùng có làm phát sinh thêm hóa chất (formandehyt, amin thơm): sản phẩm cuối cùng phải thực hiện việc thử nghiệm, đánh giá chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.


Trả lờiTrích dẫn

Để lại lời nhắn


 
Xem trước 0 Sửa đổi Lưu