Thông báo
Rõ ràng tất cả

Hỏi về chính sách ưu đãi đầu tư

 

Dương Linh
(@duongthuylinh)
Thành viên mới
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 4
Người đặt câu hỏi  

Chúng tôi là doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học. Được biết chính sách ưu đãi đầu tư là một trong những chính sách hiệu quả để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tôi muốn biết lĩnh vực của công ty chúng tôi có được hưởng những hình thức ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam hay không? Xin thông tin về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư, thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư được quy định như thế nào? Xin cảm ơn!

Chủ đề này đã được sửa đổi 2 năm trước bởi Phan Như Nguyệt

Trích dẫn
Dạ Uyên
(@dauyen)
Thành viên tích cực
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 15
 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Diễn đàn, với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:
Văn bản pháp luật quy định về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư:
- Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Căn cứ Điều 15 Luật đầu tư năm 2014, quy định về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư :
1. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:
a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;
b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;
c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư:
a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này;
b) Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này;
c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;
d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên;
đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.
3. Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.
4. Ưu đãi đầu tư đối với các đối tượng quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

Căn cứ Điều 17 Luật đầu tư năm 2014 quy định thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư, như sau:
1. Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư ghi nội dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.

Như vậy, theo những quy định trên, và theo điểm e khoản 1 Điều 16 Luật đầu tư, lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học của Công ty thuộc ngành, nghề được hưởng ưu đãi đầu tư.

Xin thông tin đến quý Công ty được biết./.

Bài này đã được sửa đổi 2 năm trước bởi Phan Như Nguyệt

Trả lờiTrích dẫn