Thông báo
Rõ ràng tất cả

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 

Lê Oanh
(@leyoanh)
Thành viên tích cực
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 6
Người đặt câu hỏi  

Kính gửi: Ban Quản trị Diễn đàn XTĐT

Tôi xin cảm ơn câu trả lời trước đó của Diễn đàn đã hỗ trợ tôi trong việc tìm kiếm thông tin.

Xin cho tôi hỏi thêm, khi tiếp cận thị trường Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài cần phải tuân theo điều kiện gì?

Tôi khi xin cảm ơn Diễn đàn

Trân trọng

Ý Oanh


Trích dẫn
Nguyễn Thị Hà Giang
(@hagiang)
Thành viên tích cực
Tham gia: 2 năm trước
Bài viết: 18
 

    Chào chị Ý Oanh

     Nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư vào Việt Nam, cần tuân theo quy định về ngành, nghề, điều kiện tiếp cận thị trường Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Điều 9 và Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật Đầu tư năm 2020, cụ thể như sau:

     Điều 9. Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

1. Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

a) Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;

b) Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

3. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

b) Hình thức đầu tư;

c) Phạm vi hoạt động đầu tư;

d) Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

đ) Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

      Ngoài ra tại điểm c, khoản 1, điều 22 Luật Đầu tư năm 2020 quy định, trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Diễn đàn hy vọng thông tin trên có thể hỗ trợ chị trong quá trình tìm kiếm cơ hội kinh doanh đầu tư tại Việt Nam

Trân trọng

Diễn đàn XTĐT

 

Bài này đã được sửa đổi 11 tháng trước bởi Phan Như Nguyệt

Trả lờiTrích dẫn